Eragümnaasium "Kool 21. sajandil"

Kool 21. sajandil pakub tööd geograafiaõpetajale (osaline koormus, töö sisuks õppeainete geograafia ja globaliseeruv maailm õpetamine gümnaasiumi osas eesti keeles).
Avaldus ja CV esitada hiljemalt 29. jaanuaril aadressil kool21sajandil@gmail.com, lisainfo telefonil 657 9438.

Школа 21 века приглашает детей дошкольного возраста для подготовки к школе.

Занятия состоятся по понедельникам с 16:30 до 17:30 по адресу:

Сыле 40, 2-й этаж. Занятия проводятся на русском языке.

При себе иметь: простой и цветные карандаши, резинку (ластик), клеевой карандаш, ножницы, цветную бумагу, альбом.

 

Контактный телефон: 657 94 38

Частная школа Kool 21. sajandil принимает учеников в 1 – 12 классы в течение всего учебного года. Информацию о поступлении в нашу школу можно получить по тел. 6579438 (Мерле Тальвик). Кроме традиционной, очной формы обучения, с 1. сентября 2017 года возможно получить образование в нестационарной форме: нестационарное обучение с полной нагрузкой, нестационарное обучение  с облегчённой нагрузкой, обучение по отдельным предметам, индивидуальное обучение, экстернатура.

Eragümnaasium Kool 21. sajandil võtab õpilasi 1.-12. klassi kogu õppeaasta jooksul. Täiendavat infot kooli vastuvõtmise kohta saab telefonil 6579438 (Merle Talvik). Alates 1. septembrist 2017. a toimub õpe gümnaasiumi klassides statsionaarse ja mittestatsionaarse õppe vormis.

Koolis on õppekeeleks põhikooli klassides vene keel. Gümnaasiumi õppekeel on eesti keel (60:40), kus 40% kohustuslike kursuste mahus omandatakse vene keeles.