Eragümnaasium "Kool 21. sajandil"

Частная школа Kool 21. sajandil принимает учеников в 1 – 12 классы в течение всего учебного года. Информацию о поступлении в нашу школу можно получить по тел. 6579438 (Мерле Тальвик). Кроме традиционной, очной формы обучения, с 1. сентября 2017 года возможно получить образование в нестационарной форме: нестационарное обучение с полной нагрузкой, нестационарное обучение  с облегчённой нагрузкой, обучение по отдельным предметам, индивидуальное обучение, экстернатура.

Eragümnaasium Kool 21. sajandil võtab õpilasi 1.-12. klassi kogu õppeaasta jooksul. Täiendavat infot kooli vastuvõtmise kohta saab telefonil 6579438 (Merle Talvik). Alates 1. septembrist 2017. a toimub õpe gümnaasiumi klassides statsionaarse ja mittestatsionaarse õppe vormis.

Koolis on õppekeeleks põhikooli klassides vene keel. Gümnaasiumi õppekeel on eesti keel (60:40), kus 40% kohustuslike kursuste mahus omandatakse vene keeles.

Tundide ajad õppeaastal 2017/2018:
 
1) 9.00-9.45
2) 9.55-10.40
3) 10.50-11.35
Lõuna 11.35-12.00
4) 12.00-12.45
5) 12.55-13.40
6) 13.50-14.35
7) 14.45-15.30
8) 15.35-16.20