Erakool Kool 21.sajandil võtab konkursi korras tööle algklassi õpetaja.

Erakool Kool 21.sajandil võtab konkursi korras tööl kvalifikatsiooninõuetele vastava  algklassi õpetaja koormusega 1,0 kohta.

CV ja haridust tõendavad dokumendid palun saata kool21sajandil@gmail.com

Kool 21. sajandil on  asutatud  aastal 1994

Kool töötab statsionaarses ja mittestatsionaarses õppevormis, ühes vahetuses. Põhikooli õppekeel on vene keel, gümnaasiumiosas toimub õpe 60%  eesti õppekeeles.

Õppe- ja kasvatustöö korraldus toimub riiklike õppekavade alusel.