Kool 21. sajandil on  asutatud  aastal 1994

Kool töötab statsionaarses ja mittestatsionaarses õppevormis, ühes vahetuses. Põhikooli õppekeel on vene keel, gümnaasiumiosas toimub õpe 60%  eesti õppekeeles.

Õppe- ja kasvatustöö korraldus toimub riiklike õppekavade alusel.