Частная школа Kool 21. sajandil принимает учеников в 1 – 12 классы в течение всего учебного года. Информацию о поступлении в нашу школу можно получить по тел. 6579438 (Мерле Тальвик). Кроме традиционной, очной формы обучения, с 1. сентября 2017 года возможно получить образование в нестационарной форме: нестационарное обучение с полной нагрузкой, нестационарное обучение  с облегчённой нагрузкой, обучение по отдельным предметам, индивидуальное обучение, экстернатура.

Eragümnaasium Kool 21. sajandil võtab õpilasi 1.-12. klassi kogu õppeaasta jooksul. Täiendavat infot kooli vastuvõtmise kohta saab telefonil 6579438 (Merle Talvik). Alates 1. septembrist 2017. a toimub õpe gümnaasiumi klassides statsionaarse ja mittestatsionaarse õppe vormis.

Koolis on õppekeeleks põhikooli klassides vene keel. Gümnaasiumi õppekeel on eesti keel (60:40), kus 40% kohustuslike kursuste mahus omandatakse vene keeles.