Eragümnaasium "Kool 21. sajandil"

Alates 1. septembrist 2017. a on kooli uueks nimeks “Kool 21. sajandil”. Kuni 31. augustini kandis kool nime “MTÜ Kool 21. sajandil Haabersti Vene Eragümnaasium”.

  1. ja 12. klassi lõpuaktus toimub Rahvusooper Estonia valges saalis 22. juunil kell 13.00.
MTÜ Kool 21. sajandil Haabersti Vene Eragümnaasium

on alustanud vastuvõttu 1. ja 10. klassi, ning teistesse põhikooli ja gümnaasiumi klassidesse

Asume Tallinnas aadressil Sõle 40

Informatsioon telefonil: 657 94 38,
tööpäevadel kella 9:00-st kuni 15:00-ni

või e-posti aadressil: kool21sajandil@gmail.com

Facebook

Miks tulla õppima meie kooli:

  • Õppetunnid koolipäeval algavad 9:00
  • Toetame iga õpilase loovust ja ettevõtlikkust ning õpioskuse arengut
  • Toetame iga õpilase individuaalset ja sotsiaalset arengut
  • Mõistev suhtumine õpilasse ja tema õppimisse
  • Õppemaks 141 eurot kuus.

Meie kooli õpilased Hanna Rubanovits ja Anastasia Yagodkina osalesid 17.05.2017 Pae Gümnaasiumis Igor Severjanini 130. sünniaastapäevale pühendatud luulekonkursil ja said auhinnaks raamatud.

Merle TalvikMTÜ Kool 21. sajandil Haabersti Vene Eragümnaasiumi tegevdirektorina asus 12. aprillil 2017. a tööle Merle Talvik.

Tal on teaduste doktori kraad kultuuriajaloo alal. Tema pedagoogiline haridus pärineb Tallinna Ülikoolist ning staaži õpetajana on aastast 1994. Ta on lõpetanud kunsti- ja joonestamise õpetaja eriala ning inglise keeleõpetaja lisaeriala. Ta on kaitsnud teadusmagistri kraadi kunstiteaduses. On töötanud õppe- ja teadusprodekaanina Tallinna Ülikoolis; professori, Disaini Instituudi direktori ja teadusprorektorina Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor ning viimased kolm aastat õppealajuhatajana Lasnamäe Gümnaasiumis.

Merle Talvik on võtnud erakooli arendamise ja igapäevajuhtimise oma südameasjaks. Ta räägib eesti, vene, inglise ja hispaania keelt. Ta on ennast täiendanud Läti ja Helsingi Ülikooli juures. On abielus ja kahe poja ema.

Merle Talvik on teadlasi, haridus- ja majandustegelasi ühendava rahvusvahelisevõrgustiku European Future Vision asutajaliige, Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences toimetuskolleegiumi liige, rahvusvahelise võrgustiku SPACE liige.

Ta on teinud avalikus ruumis isikunäituseid alates aastast 1992. Ta on 44 raamatu ja teaduspublikatsiooni autoriks. Neist 10 on teaduspublikatsioonid eelretsenseeritavates inglisekeelsetes teadusajakirjades.

 

Mерле Тальвик имеет степень доктора наук в области культурологии. Педагогическое образование получила в Таллиннском университете. Стаж работы учителем с 1994 г.

Закончила университет по специальности учитель изобразительного искусства и черчения, а также по дополнительной специальности – учитель английского языка. Защитила степень магистра по искусствоведению.

Работала продеканом по учебно-научной деятельности в Таллиннском университете, а также профессором, директором института дизайна и научным проректором в высшей школе предпринимательства Майнор и последние 3 года работала завучем в Ласнамяэской гимназии. Мерле Тальвик говорит на эстонском, русском, английском и испанском языках. Совершенствовала свои знания в университетах Латвии и Хельсинки. Замужем. Является матерью двоих сыновей.

Мерле Тальвик является  членом-учредителем международной сети, объединяющей деятелей науки, образования и экономики, European Future Vision, членом редакционной коллегии Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences, а также членом международной сети SPACE.

Мерле Тальвик проводит персональные выставки, начиная с 1992 года. Мерле Тальвик – автор 44 книг и научных публикаций. Десять из них – научные публикации в ведущих рецензируемых научных журналах на английском языке.