Põhikoolis (1.-9. klassides) toimub kokkuvõttev hindamine trimestri ja aastahinnetega.

I trimester
1. september 2018 – 30. november 2018

II trimester
01. detsember 2018 – 23. veebruar 2019

III trimester
25. veebruar 2019 – 11. juuni 2019

2019/2020. õppeaasta koolivaheajad

  2019/2020. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
 1) I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
 2) II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
 3) III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;
 4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
 5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.