Государвственные экзамены

Гимназия:

Эстонский язык как второй язык — 23-25 апреля 2019

Английский язык — 6-13 мая 2019

Математика — 24 мая 2019

Выпускные экзамены за основную школу:

Эстонский язык как второй язык — 3 июня 2019 (письменно), 3-5 июня 2019 (устно)

Математика — 10 июня 2019

Siit leiad käesoleva, 2018/2019. õppeaasta tasemetööd ja nende toimumisajad.

I kooliastme tasemetööd

4. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

  • loodusvaldkond: 2. oktoober 2018.

3. klassi õpilastele (paberil):

  • eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles: 8. mai 2019.
  • matemaatikas: 15. mai 2019.

II kooliastme tasemetööd

7. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

  • loodusvaldkond:  25. september 2018.

6. klassi õpilastele (elektrooniliselt): 

  • eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena: 14. mai 2019.
  • matemaatikas: 21. mai 2019.
  • vene keeles (vene õppekeelega koolid) – 29. mai 2019.