Kooli juhatajate osalemine Haridus- ja kultuuri kongressis, 23.11.2018

23.–25. novembril 2018 toimus Tallinnas ja Viljandis kultuuri ja hariduse kongress, mille motoks on “Õppimine ja areng Eesti kultuuris”. Kongressi kolm päeva on pühendatud Eesti vaimse arengu kolme põhidimensiooni – teaduste, kunstide ja hariduse olukorra ja tulevikuarengute seostele. Kongressi korraldasid. Eesti Haridusfoorum ja Eesti Kultuuri Koda koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga.

Kongress avatati 23. novembril algusega kell 10.00 teaduste akadeemia saalis (Kohtu tn 6 Toompeal) teaduspäevaga ÕPPIMISE JA KASVATUSE PEEGELDUSI ERINEVATES TEADUSVALDKONDADES.

Teaduspäeva põhiküsimused

  • Millised on loodus-, humanitaar- ja sotsiaalteaduste vaatekohalt hariduse ja kasvatuse suurimad väljakutsed Eestis?
  • Kuidas erinevad teadused on või peaksid olema lähtekohaks hariduse ja õppimise sisu kujundamisel?
  • Kuidas aitavad Eesti teaduse erinevad valdkonnad kaasa inimeste suutlikkusele elada ja tegutseda järjest keerukamas maailmas?

Üritused Narvas, 16.11.2018. Kohtumine D.Vsevioviga.

Emari, 27.10.2018

Emari

 

Uued teadmised iga päev

Tartu Ülikooli kunstimuuseum, külastamine 19.10.2018

Eesti Rahva Muuseum, külastamine 19.11.2018

Lõpuaktus 2018 .aastal

   

 

Vaheaeg 13. juuni – 31. august 2018.

9.mai – Euroopa päev

6.mai – Põhja-Tallinna valitsuse loeng

   

Viimase koolikella aktus